Είστε εδώ

Αρχική

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια πολυμηχανήματος εκτύπωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για διαμονή, διατροφή και προμήθεια υλικών περιόδου έως Ιούνιος 2019

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΕΑ) Καρπενησίου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει ότι:
Για τις παρακάτω ανάγκες του ΚΠΕ Καρπενησίου, προσκαλούνται οι υποψήφιοι προμηθευτές να καταθέσουν γραπτώς τη προσφορά τους έως τις 4/03/2019

Επισκέψεις Σχολείων 2018 - 2019

Για τη φθινοπωρινή περίοδο 2018, δίνεται η δυνατότητα σε σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο ΚΠΕ Καρπενησίου.
Το σχετικό μας έγγραφο προς το Υπουργείο: 50.doc

Παρακαλούμε κάντε λήψη του εγγράφου για χρήση ως Βεβαίωση ότι σας δεχόμαστε.

Έγκριση από το Υπουργείο: 191817 schools 31 Dec.pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαμονή, διατροφή, μετακίνηση και προμήθεια υλικών

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) Καρπενησίου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει ότι:

Για τις παρακάτω ανάγκες του ΚΕΑ Καρπενησίου,  προσκαλούνται οι υποψήφιοι προμηθευτές να καταθέσουν γραπτώς τη προσφορά τους έως τις 30/10/2018

 

Επισκέψεις Σχολείων 2017 - 2018

Για τη φθινοπωρινή περίοδο, δίνεται η δυνατότητα σε σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο ΚΠΕ Καρπενησίου.
Το σχετικό μας έγγραφο: 64 Periv Progr Fthinoporou.doc

Για τη περίοδο από Ιανουάριο έως και Ιούνιο 2018, το έγγραφό μας προς το Υπουργείο (που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό μας): 86 Schools 2018.pdf

Επισκέψεις Σχολείων 2016 - 2017

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου θα δεχτεί τα σχολεία που φαίνονται παρακάτω στο έγγραφο του Υπουργείου.

Έγκριση: Egrisi 2017.pdf

 

------------ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ----------

Ιστοσελίδα Δικτύου "Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο"

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η λειτουργία της Ιστοσελίδας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου "Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο":

http://agriapanida.weebly.com/

Σχολικές Επισκέψεις Αθμιας 2015 - 2016

Ακολουθούν τα προγράμματα σχολικών Μονάδων Βθμιας που θα γίνουν από το ΚΠΕ Καρπενησίου (Κανονικά και αναπληρωματικά). Παρακαλούμε σε περίπτωση ακύρωσης να ενημερωθούμε άμεσα, προκειμένου να κληθεί το αναπληρωματικό σχολείο. Παρακαλούμε διαβάστε απαραιτήτως τις διευκρινήσεις-Οδηγίες για τις σχολικές Ομάδες του προγραμματισμού μας στις Ανακοινώσεις μας.

Το έγγραφό μας προς το Υπουργείο:9 Athmia.pdf

Σχολεία Δικτύου "Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο"

Προγραμματίζεται στις επόμενες δράσεις να αναρτηθεί ηλεκτρονικά το υλικό του Δικτύου, όπου επίσης να μπορούν να καταχωρούνται εκεί και τα προγράμματα των σχολείων, ώστε να μπορεί να υπάρχει πρόσθετη ενημέρωση και αλληλεπίδραση.
Επίσης για τη τρέχουσα και την επόμενη χρονιά θα γίνει προσπάθεια υλοποίησης δύο σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, ένα για τη Βόρεια και ένα για τη Νότια Ελλάδα.

Διευκρινήσεις - Οδηγίες για προγράμματα 2015 - 2016

1. Το ΚΠΕ Καρπενησίου προτίθεται στις μαθητικές ομάδες που θα επιλεγούν για πρόγραμμα να προσφέρει την παρακάτω φιλοξενία: Τριήμερο: 2 Διανυκτερεύσεις με πρωινό στη Μαθητική Εστία. Διατροφή: Ένα γεύμα - 2 σάντουιτς (συνολικά στο 3ήμερο). Διήμερο: Μία διανυκτέρευση με πρωινό, ένα γεύμα, ένα σάντουιτς. Μονοήμερο: Ένα σάντουιτς. Το λεωφορείο που θα χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις μας στα πεδία, είναι αυτό το οποίο έχει μισθώσει η Ομάδα.

Σελίδες