Είστε εδώ

Αρχική

Διαχειρίζοντας την άγρια πανίδα στο σήμερα

Το Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Άγρια Πανίδα σε Κίνδυνο», το οποίο συντονίζει το ΚΠΕ Καρπενησίου, σε συνεργασία και συνδιοργάνωση με το ΚΠΕ Στυλίδας - Υπάτης το οποίο είναι το ιδρυτικό ΚΠΕ του Δικτύου στο οποίο και συμμετέχει. Έγινε από την Παρασκευή 15 μέχρι και την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016. Στόχοι του σεμιναρίου ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο για θέματα του δικτύου, καθώς και η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για τη μεθοδολογική προσέγγιση των προγραμμάτων ΠΕ που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν στο πλαίσιο του δικτύου.

 

Το έγγραφο έγκρισης, του Υπουργείου:Sem.pdf