Είστε εδώ

Αρχική

Κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση στο σπίτι

Τη Τετάρτη 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε Ημερίδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου με θέμα:  «Κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση στο σπίτι».

 

Σκοπός της ημερίδας ήταν να γνωρίσει το πλατύ κοινό της Ευρυτανίας τις νέες τεχνολογίες θέρμανσης, τις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση και την σωστή χρήση του ξύλου και των υπόλοιπων στερεών βιοκαυσίμων.  Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να συμβάλλει ο καθένας ξεχωριστά στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας, στην μείωση των εκλυόμενων ρύπων και κατ΄ επέκταση στη προστασία του περιβάλλοντος.

 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα.

 

Πρόγραμμα ημερίδας, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Ωράριο

Εισηγητής

Θέμα

17:00  - 17:30

Προσέλευση – Εγγραφή συμμετεχόντων - Καφές

17:30  - 18:30

Αϊδινίδης Ευστράτιος

Τεχνολόγος Ξύλου Msc. Μόνιμος Τακτικός Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Καρπενησίου.

 

 Η αξιοποίηση της βιομάζας με τη μορφή pellets και μπριγκέτας Παραγωγή - προδιαγραφές - συμβουλές

 

18:30 – 19:30

Μπάτσιαρης Δημήτριος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ενεργειακός επιθεωριτής

Οικιακά συστήματα θέρμανσης και εξοικονόμηση ενέργειας

19:30  – 20:30

Κοσμάς Σταύρος

Δασολόγος,

Δασάρχης Φουρνά

Διαχείριση ξύλου των δασών της Ευρυτανίας

20:30 – 20:45

Ερωτήσεις - συζήτηση