Είστε εδώ

Αρχική

Οι δρόμοι των λιμνών και των ειδών

Στις 2 και 3 Απριλίου με κοινή διοργάνωση των ΚΠΕ Πορροίων, ΚΠΕ Κιλκίς και Καρπενησίου, είδαμε τους δρόμους των λιμνών και των ειδών στην Κερκίνη και στη Δοιράνη. Έγιναν θεωρητικές εισηγήσεις για την ιστορία, τη διαχείριση, τη βιοποικιλότητα, τη προστασία των ιδιαίτερων αυτών οικοτόπων.