Είστε εδώ

Αρχική

Πρέσπες, κιβωτός ζωής

Στις 4 και 5 Ιουνίου έγινε τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στα πλαίσια του Δικτύου Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο στις Πρέπσπες, με συνδιοργάνωση του ΚΠΕ Βεύης Φλώρινας Μελίτης και ΚΠΕ Καρπενησίου. Επισυνάπτουμε την έγκριση που περιέχει και το πρόγραμμα.

Egkrisi Prespes Kivotos zois 5 ioun 2016.pdf

 

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε 40 εκπαιδευτικούς.

Το Σεμινάριο περιελάμβανε ενημερωτικές εισηγήσεις, εργαστήρια,  και εργασίες πεδίου με θέμα την άγρια πανίδα, ειδικότερα την τοπική ιχθυοπανίδα και ορνιθοπανίδα.

 

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που συνεργάζονται με το δίκτυο, η επικαιροποιημένη ενημέρωση για θέματα τοπικής άγριας πανίδας σε κίνδυνο, η προώθηση των δραστηριοτήτων του Δικτύου  και η ανάδειξη καλών εκπαιδευτικών  πρακτικών όπως προκύπτουν από τη λειτουργία και δράση του Δικτύου.

 

Το σεμινάριο απευθυνόταν κατά προτεραιότητα:

1α) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία), που τα σχολεία τους είναι ήδη ενταγμένα στο Δίκτυο και υλοποιούν σχετικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα.

1β) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της υπόλοιπης Ελλάδας, που τα σχολεία τους είναι ήδη ενταγμένα στο Δίκτυο και υλοποιούν σχετικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα.

2) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο και υλοποιούν κατά το τρέχον σχολικό έτος περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τη θεματική του δικτύου, ενημερώνοντας παράλληλα και τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε. της Διεύθυνσής τους. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις της Δυτικής Μακεδονίας είναι περισσότερες από τις διατιθέμενες θέσεις, θα κληθούν να αποφασίσουν τη σειρά προτεραιότητας οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Επίσης απευθυνόταν και

1) Σε Yπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που συμμετέχουν ως εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων ή έχουν σχολεία της Διεύθυνσής τους ενταγμένα στο Δίκτυο. (Μέχρι 4)

2) Σε εκπαιδευτικούς - μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ, που συμμετέχουν ήδη στο Δίκτυο, δύο από κάθε ΚΠΕ και μέχρι 6 ΚΠΕ

 

Τα Κ.Π.Ε. Βεύης – Μελίτης Φλώρινας και Καρπενησίου θα καλύψουν από το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου τους και σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό διαχείρισης, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περ/κή Εκπ/ση, μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»

-Τα έξοδα διαμονής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και Υπευθύνων ΠΕ και σχολικών δραστηριοτήτων (μία διανυκτέρευση).

-Ένα γεύμα για την διατροφή όλων των συμμετεχόντων.

-Τα έξοδα μετακίνησης προς και από τα πεδία με λεωφορείο για τη μεταφορά των συμμετεχόντων στις εργασίες πεδίου.

 

Οι δαπάνες για τη διαμονή και μετακίνηση των μελών των συνεργαζόμενων ΚΠΕ, που συμμετέχουν ως εισηγητές και συντονιστές εργαστηρίων ή ως εκπρόσωποι του Δικτύου, θα βαρύνουν τα τεχνικά δελτία ή τις διαχειριστικές επιτροπές των οικείων Κ.Π.Ε.

Δεν θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.

 

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών κατατέθηκαν μόνο ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.