Είστε εδώ

Αρχική

Σχολεία Δικτύου "Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο"

Προγραμματίζεται στις επόμενες δράσεις να αναρτηθεί ηλεκτρονικά το υλικό του Δικτύου, όπου επίσης να μπορούν να καταχωρούνται εκεί και τα προγράμματα των σχολείων, ώστε να μπορεί να υπάρχει πρόσθετη ενημέρωση και αλληλεπίδραση.
Επίσης για τη τρέχουσα και την επόμενη χρονιά θα γίνει προσπάθεια υλοποίησης δύο σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, ένα για τη Βόρεια και ένα για τη Νότια Ελλάδα.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα σχολεία που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο "Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο" για τη διετία 2015-2016 και 2016-2017: Schools AP.xls