ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι ανακοινώσεις του ΚΠΕ Καρπενησίου είναι Εκπαιδευτικές (αφορούν μαθητικές επισκέψεις) ή Οικονομικές (αφορούν προσφορές).