ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη Διαχειριστική Επιτροπή

Καρπενήσι, 01 Μαρτίου 2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για οικονομική προσφορά για πανώ και αφίσες

Η Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Καρπενησίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Mindful Nature» με κωδικό 2022-1-EL01-KA220-SCH-000085458 προσκαλεί κάθε Ενδιαφερόμενο για υποβολή οικονομικής προσφοράς για ένα πανώ και αφίσες που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα.


Κατάθεση προσφοράς εντός 5 εργασίμων ημερών, δηλαδή από Τετάρτη 01 Μαρτίου έως και Τρίτη 07 Μαρτίου 2023, και ώρα 15:00, με κάθε τρόπο: Ιδιοχείρως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ταχυδρομική επιστολή που θα φτάσει έως την άνω προθεσμία.

50 Πρόσκληση ενδιαφέροντος πανώ και αφίσες

 

Καρπενήσι, 01 Μαρτίου 2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για οικονομική προσφορά ειδών γραφικής ύλης

Η Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Καρπενησίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Mindful Nature» με κωδικό 2022-1-EL01-KA220-SCH-000085458 προσκαλεί κάθε Ενδιαφερόμενο για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα είδη γραφικής ύλης που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα.


Κατάθεση προσφοράς εντός 5 εργασίμων ημερών, δηλαδή από Τετάρτη 01 Μαρτίου έως και Τρίτη 07 Μαρτίου 2023, και ώρα 15:00, με κάθε τρόπο: Ιδιοχείρως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ταχυδρομική επιστολή που θα φτάσει έως την άνω προθεσμία.

49 Πρόσκληση ενδιαφέροντος γραφική ύλη

Καρπενήσι, 03 Φεβρουαρίου 2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για οικονομική προσφορά ειδών παντοπωλείου

Η Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Καρπενησίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Mindful Nature» με κωδικό 2022-1-EL01-KA220-SCH-000085458  προσκαλεί κάθε Ενδιαφερόμενο για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα είδη παντοπωλείου που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα.

Κατάθεση προσφοράς εντός 5 εργασίμων ημερών, δηλαδή από Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου έως και Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023, και ώρα 15:00, με κάθε τρόπο: Ιδιοχείρως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ταχυδρομική επιστολή που θα φτάσει έως την άνω προθεσμία.

24 Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Καρπενήσι, 03 Φεβρουαρίου 2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για οικονομική προσφορά ειδών πρόσθετης διατροφής κέτερινγκ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Καρπενησίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Mindful Nature» με κωδικό 2022-1-EL01-KA220-SCH-000085458  προσκαλεί κάθε Ενδιαφερόμενο για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τα είδη πρόσθετης διατροφής κέτερινγκ που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα.

Κατάθεση προσφοράς εντός 5 εργασίμων ημερών, δηλαδή από Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου έως και Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023, και ώρα 15:00, με κάθε τρόπο: Ιδιοχείρως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ταχυδρομική επιστολή που θα φτάσει έως την άνω προθεσμία.

25 Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Καρπενήσι, 03 Φεβρουαρίου 2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για οικονομική προσφορά παραγωγής ηλεκτρονικού βιβλίου

Η Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Καρπενησίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Mindful Nature» με κωδικό 2022-1-EL01-KA220-SCH-000085458  προσκαλεί κάθε Ενδιαφερόμενο για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τη παραγωγή ηλεκτρονικού βιβλίου με χαρακτηριστικά που φαίνονται στον συνημμένο πίνακα. Θα εκτιμούσαμε την αποστολή έως 2 σελίδων δείγματος προηγούμενης, σχετικής εικονογραφημένης εργασίας.

Κατάθεση προσφοράς εντός 5 εργασίμων ημερών, δηλαδή από Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου έως και Πέμπτη 09 Φεβρουαρίου 2023, και ώρα 15:00, με κάθε τρόπο: Ιδιοχείρως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ταχυδρομική επιστολή που θα φτάσει έως την άνω προθεσμία.

26 Πρόσκληση ενδιαφέροντος