ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

To ΚΠΕ Καρπενησίου λειτουργεί το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: “Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο”

Έγκριση Δικτύου για το έτος 2021 – 2022

 

Σκοπό έχει, να φέρει στα Μέλη του Δικτύου αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, το Παιδαγωγικό Υλικό, τις Εργασίες των Σχολείων και τα Νέα μας, στο θέμα της Άγριας Πανίδας που έχει απειλές.

Μέλη του Δικτύου μπορούν να είναι τα σχολεία που εκπονούν περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο οποίο γίνεται αναφορά για τη πανίδα και για έστω ένα ζώο που κινδυνεύει.

Η αίτηση για συνεργαζόμενα σχολεία γίνεται με συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας που υπάρχει στην Ιστοσελίδα του Δικτύου.