ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στα σχετικά Μενού υπάρχουν οι περιγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων του ΚΠΕ Καρπενησίου, όπου υπάρχει ένα ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το δικό σας πρόγραμμα, οι χιλιομετρικές αποστάσεις που θα πρέπει να διανύσει το λεωφορείο (σας χρειάζονται για τη προσφορά που θα ζητήσετε για το πρακτορείο που θα αναλάβει τη μετακίνηση) καθώς και το Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας που είναι σχεδιαστής/τρια του προγράμματος και θα είναι ο κατεξοχήν Υπεύθυνος του προγράμματος σας.

Παρακαλούμε για κάθε αρχική ενημέρωση και πληροφορία να επισκεφτείτε τις Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις, εκεί υπάρχουν επίσης προτάσεις διατροφής διαμονής και τι μπορείτε να επισκεφτείτε στη πόλη του Καρπενησίου. Για κάθε ειδική ενημέρωση πάνω στο πρόγραμμα, στο ωράριο κλπ μπορείτε να μιλάτε με τον Υπεύθυνο του προγράμματος.