ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ

Κύριο Πεδίο: Παλαιό Μικρό Χωριό Ευρυτανίας (μετακίνηση 16 χλμ από Καρπενήσι)

Γίνεται σε μαθητικές ομάδες από Νηπιαγωγείο έως και Λύκειο, Μονοήμερο ή διήμερο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε από τον κ. Κούτρα Παναγιώτη, που είναι ο σχεδιαστής του προγράμματος.

Το ΚΠΕ Καρπενησίου, επίσης συντονίζει το Δίκτυο Άγρια Πανίδα σε Κίνδυνο. Εάν θέλετε μπορείτε να κάνετε αίτηση, ώστε να συμμετέχετε σε αυτό. 

Το διήμερο πρόγραμμα ενδεικτικά έχει ως εξής:

Πρώτη μέρα 4:00 μμ – 6:30 μμ Καλωσόρισμα – παρουσίαση για την άγρια πανίδα και τις απειλές της. Επίσκεψη στο Πλατανόδασος των Γοργιανάδων.

Δεύτερη μέρα 8:30 πμ – 1:30 μμ Επίσκεψη στο Παλαιό Μικρό Χωριό. Δραστηριότητες: Πεζοπορία, γνωριμία με χλωρίδα – πανίδα, ιδιαίτερα Ιστορικά στοιχεία της περιοχής, μύθοι και παραδόσεις, φυσικοί ήχοι, ανθρώπινες παρεμβάσεις, υπαίθρια παιχνίδια δασικό οικοσύστημα, φυσικές παρατηρήσεις. Οι δραστηριότητες εξελίσσονται στη διάρκεια μιας περιβαλλοντικής διαδρομής.

9:30 πμ – 1:30 μμ Επίσκεψη στο Παλαιό Μικρό Χωριό. Δραστηριότητες: Πεζοπορία, γνωριμία με χλωρίδα – πανίδα, μύθοι και παραδόσεις, φυσικοί ήχοι, ανθρώπινες παρεμβάσεις, υπαίθρια παιχνίδια, δασικό οικοσύστημα, φυσικές παρατηρήσεις. Οι δραστηριότητες εξελίσσονται στη διάρκεια μιας περιβαλλοντικής διαδρομής.

Η ώρα έναρξης (και λήξης) του προγράμματος είναι ευέλικτη, σε περίπτωση που το Σχολείο έρχεται από μακρινή απόσταση.