ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Πεδία:  Πλατανόδασος Γοργιανάδων, Μεγάλο Χωριό

Γίνεται σε μαθητικές ομάδες από Δ’ Δημοτικού έως και Λύκειο, Μονοήμερο ή διήμερο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε από την κ. Φλώρου Κυριακή, που είναι η Υπεύθυνη του προγράμματος.

 
 

Το διήμερο πρόγραμμα ενδεικτικά έχει ως εξής και το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες.

Πρώτη μέρα       

3.00μμ:    Προβολή power point  γνωριμίας με την Ευρυτανία

3.20μμ:    Αναχώρηση για το χωριό Γοργιανάδες(3 χλμ από Καρπενήσι)

–  Πεζοπορία στο ελατόδασος και πλατανόδασος, πλησίον του χωριού. Γνωριμία με το

 φυσικό περιβάλλον της περιοχής και με το ιδιαίτερο μικροκλίμα της.

Μέτρηση του  ph των νερών του  ποταμού .           

 συλλογή βιοδεικτών  (τους μήνες που υπάρχουν,  δηλ.  Μάΐο-  Ιούνιο)

06.00μμ:   Επιστροφή στο Καρπενήσι.

Δεύτερη Μέρα

9.00πμ:    Αναχώρηση από το Κ.Π.Ε.

Πεζοπορία σε παραποτάμιο μονοπάτι στο Μεγάλο Χωριό  (15 χιλιόμετρα από Καρπενήσι)

Προτείνεται στη συνέχεια η επίσκεψη στην Ι.Μ. Προυσού (30 χλμ από Καρπενήσι, αλλά το Μ. Χωριό ήδη βρίσκεται στο μέσον της διαδρομής)

 

9.00μμ:    Προβολή power point  γνωριμίας με την Ευρυτανία – Προαιρετικά

9.20μμ:    Αναχώρηση για το χωριό Γοργιανάδες(3 χλμ από Καρπενήσι) ή το Μεγάλο Χωριό (15 χλμ από Καρπενήσι)

–  Πεζοπορία στο ελατόδασος και πλατανόδασος, πλησίον του χωριού. Γνωριμία με το

 φυσικό περιβάλλον της περιοχής και με το ιδιαίτερο μικροκλίμα της.

Μέτρηση του  ph των νερών του  ποταμού .           

 συλλογή βιοδεικτών  (τους μήνες που υπάρχουν,  δηλ.  Μάΐο-  Ιούνιο)

Η ώρα έναρξης (και λήξης) του προγράμματος είναι ευέλικτη, σε περίπτωση που το Σχολείο έρχεται από μακρινή απόσταση.