Είστε εδώ

Αρχική

Γνωρίζοντας τη Φύση, Μαθαίνοντας τον Εαυτό μας

Στις 23-25 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο Α' Επιπέδου: «Γνωρίζοντας τη Φύση, Μαθαίνοντας τον Εαυτό μας» Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης Α' Αθήνας, Πειραιά, Εύβοιας και Αθμια Δυτικής Αττικής.