Είστε εδώ

Αρχική

Σεμινάρια - Δράσεις - Ημερίδες - Εργαστήρια που διοργανώνει το ΚΠΕ

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα μελλοντικά Σεμινάρια, δράσεις, εργαστήρια που πρόκειται να υλοποιήσει το ΚΠΕ Καρπενησίου.

 

Σεμινάριο Α' Επιπέδου: «Γνωρίζοντας τη Φύση, Μαθαίνοντας τον Εαυτό μας» 23-25 Νοεμβρίου 2018 - Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης Α' Αθήνας, Πειραιά, Εύβοιας και Αθμια Δυτικής Αττικής.

 

 

Πρόσκληση για συμμετοχή εκπαιδευτικών:  49.doc

Φόρμα Ηλεκτρονικής αίτησης: https://goo.gl/forms/oC2rUdZEmGw9aRUz2

Το έγγραφό μας για έγκριση προς το Υπουργείο: 53 an.pdf

Οδηγίες και Επιβεβαίωση για τους συμμετέχοντες:  Odigies.doc

Η  τελική έγκριση από το Υπουργείο: 183374_Seminar 23 25 Nov.pdf